Om ING

Posted on 15 of oktober, 2014 by

ING är benämningen på ett serversystem som finns på instutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik på Umeå Universitet. Det drivs av frivilliga studenter, och alla lärare,

studenter och övrig personal på instutionen har rätt att få ett konto. Hårdvaran står TFE för och den består av äldre maskiner som har blivit utbytta.

Operativsystemet har alltid varit någon form av Linux och för närvarande är det Gentoo Linux som gäller.

Även övrig mjukvara består av sånt som distribueras fritt.

TFE står även för lokaler och anslutningen mot universistetsnätet/Internet. Ur organisatorisk synvinkel är ING en arbetsgrupp under TFE’s IT-grupp.

 

För att få tillgång till de tjänster som ING tilhandahåller

kärvs ett INGkont. Detta skaffar du  genom att klicka på denna länk ,

Logga in med AD / CAS  och fyll i formuläret

 

På denna länk hittar du ING cloud