Nydalasjön

Fäbodsand

Stöcksjö

Revet

Lillskärsudden

:. NYDALASJÖN

Snabb info: [Nord eller Sydlig Sandbotten, plattvatten]


Nydalasjön ligger öster om Kolbäcksleden, ungefär från Marieberg i norr till Tomtebo i söder. Den södra delen av sjön är ganska smal och inte så lämplig att surfa i, med den norra delen är bättre.

Man kan bland annat utgå från Nydalabadet, längst i norr. Det kan vara ganska mycket folk där under sommarmånaderna, temperaturen i vattnet brukar vara bra.
Ifall det är mycket folk på badet kan man utgå antingen från bryggan med hyrbåtar, eller från en av stugorna i det nordöstra hörnet av sjön. Stugan det syftas på är totalt öde och har en bra gräsyta framför sig. Stugorna runt sjön ska ju rivas, så vi får väl se vad som händer med det stället. Bryggan med hyrbåtar når man från Mariehemsvägen, det finns en liten väg som går i en viadukt under Kolbäcksleden som är skyltad.

Nydalasjön är lämpligast för vindar i nord-sydlig riktning. Bäst är nog sydlig vind eftersom vinden får fart över hela sjön om man seglar i den norra delen. Nordlig vind går också bra, sämst är öst-västliga vindar eftersom skogen går så nära inpå sjön och "skymmer" vinden. Bottnen består av sand, men det finns stenar så det gäller att se upp när man närmar sig stranden. Särskilt längst upp i det nordöstra hörnet av sjön är det grunt och ganska stenigt.