Index över Fantomen-serien
Svenskproducerade äventyr

1976-1980Med reservation för ev. fel.
INDEX ÖVER DAGSSERIERNA
INDEX ÖVER SÖNDAGSSERIERNA
  Titel Författare Tecknare Antal sidor Publicerad i
# 87

Reprint:
Vampyren i Carpatia

-"-
Jaime Vallvé &
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé

-"-
25

-"-
FA 1/1976

FAK 3/1999
# 88 Vargmannen Janne Lundström Jaime Vallvé 26 FA 2/1976
# 89
Reprint:
Aztekernas skatt
-"-
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé
-"-
27
-"-
FA 5/1976
FAK 3/1999
# 90 Blodsguldet Anders Eklund Heiner Bade 26 FA 7/1976
# 91 Dödligt skämt Janne Lundström Bertil Wilhelmsson 26 FA 9/1976
# 92
Reprint:
Hämnaren
-"-
Janne Lundström
-"-
Jaime Vallvé
-"-
31
-"-
FA 12/1976
FAK 1/1993
# 93

Reprint:
Reprint:
Öknens son

-"-
-"-
Jaime Vallvé &
Ulf Granberg
-"-
-"-
Jaime Vallvé

-"-
-"-
30

-"-
-"-
FA 14/1976

FA 13/1992
FAK 1/1996
# 94
Reprint:
Mumiens hämnd
-"-
Janne Lundström
-"-
Jaime Vallvé
-"-
35
-"-
FA 15/1976
FA 17/1992
# 95 Luaga kidnappad Bertil Wilhelmsson &
Janne Lundström
Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
28 FA 16/1976
# 96
Reprint:
Vråkar över Vacul
-"-
Norman Worker
-"-
Jaime Vallvé
-"-
32
-"-
FA 18/1976
FAK 2/2000
# 97 Häxan Özcan Eralp &
Ulf Granberg
Özcan Eralp 20 FA 19/1976
# 98 Förrädaren Özcan Eralp &
Ulf Granberg
Özcan Eralp 14 FA 19/1976
# 99 Heros äventyr Heiner Bade Heiner Bade 25 FA 20/1976
# 100 Skräckens stad Norman Worker Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
31 FA 22/1976
# 101 Atomterror Anders Eklund Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
32 FA 24/1976
# 102 Arktis hemlighet Norman Worker Georges Bess 25 FA 25/1976
# 103 Döden i skyn Ulf Granberg Jaime Vallvé 33 FA 26/1976
# 104 Den siste Shogun Norman Worker Maidagan 25 FA 27/1976
# 105 På förbjuden mark Janne Lundström Jaime Vallvé 28 FA 1/1977
# 106 Sista uppdraget Norman Worker Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
29 FA 2/1977
# 107
Reprint:
Kalisekten
-"-
Norman Worker
-"-
Jaime Vallvé
-"-
34
32
FA 4/1977
FAK 1/1998
# 108 Flykten från Djävulsön Heiner Bade &
Ulf Granberg
Heiner Bade 32 FA 7/1977
# 109
Reprint:
Reprint:
Goldhand
-"-
-"-
Janne Lundström
-"-
-"-
Georges Bess
-"-
-"-
33
-"-
-"-
FA 8/1977
FA 14/1987
FA 21/1998
# 110 Tyrannen i Tiang Norman Worker Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
31 FA 9/1977
# 111
Reprint:
Reprint:
Ringen
-"-
-"-
Ulf Granberg
-"-
-"-
Jaime Vallvé
-"-
-"-
34
-"-
-"-
FA 11/1977
FA 4/1986
FAK 2/1993
# 112
Reprint:
Reprint:
Vrakplundraren
-"-
-"-
Norman Worker
-"-
-"-
Jaime Vallvé
-"-
-"-
29
-"-
-"-
FA 15/1977
FA 22/1986
FAK 4/1996
# 113
Reprint:
Guldmysteriet
-"-
Janne Lundström
-"-
Heiner Bade
-"-
32
-"-
FA 16/1977
FA 14/1988
# 114 Skelettkusten Norman Worker Georges Bess 34 FA 17/1977
# 115 Dödens triangel Anders Eklund Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
27 FA 18/1977
# 116

Reprint:
Reprint:
Matros Walker

-"-
-".
Peter Andersson &
Ulf Granberg
-"-
-"-
Jaime Vallvé

-"-
-"-
32

-"-
29
FA 19/1977

FA 21/1987
FAK 2/1997
# 117 Farlig seglats Norman Worker Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
31 FA 20/1977
# 118 La Gioconda Norman Worker Jaime Vallvé 32 FA 24/1977
# 119
Reprint:
Mysteriet i Rom
-"-
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé
-"-
32
-"-
FA 25/1977
FAK 2/1993
# 120 Dödlig dos Anders Eklund Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
31 FA 26/1977
# 121
Reprint:
Reprint:
Hämnaren från havet
-"-
-"-
Norman Worker
-"-
-"-
Georges Bess
-"-
-"-
35
-"-
-"-
FA 2/1978
FA 14/1986
FAK 4/1995
# 122

Reprint:
Farofylld semester

-"-
Jaime Vallvé &
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé

-"-
32

31
FA 4/1978

FA Julalbum 1991
# 123 Schakalen Norman Worker Heiner Bade 34 FA 5/1978
# 124 Den falske Fantomen Norman Worker Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
31 FA 8/1978
# 125 Kärnkraftspiraterna Norman Worker Georges Bess 34 FA 9/1978
# 126 I Singhpiraternas våld Jaime Vallvé &
Ulf Granberg
Jaime Vallvé 32 FA 10/1978
# 127 Den stora kapplöpningen Norman Worker Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
32 FA 11/1978
# 128
Reprint:
Spökklippan
-"-
Norman Worker
-"-
Georges Bess
-"-
31
-"-
FA 13/1978
FA Julalbum 1999
# 129 Onda makter Norman Worker Jaime Vallvé 32 FA 14/1978
# 130 De gyllene mannekängerna Jaime Vallvé &
Ulf Granberg
Jaime Vallvé 30 FA 18/1978
# 131

Reprint:
Reprint:
Ku Klux Klan

-"-
-"-
Heiner Bade &
Ulf Granberg
-"-
-"-
Heiner Bade

-"-
-"-
31

-"-
-"-
FA 19/1978

FA 10/1986
FA 16/1998
# 132 Svindlande affärer Donne Avenell Özcan Eralp 33 FA 20/1978
# 133 Grottöns hemlighet Norman Worker Georges Bess 32 FA 21/1978
# 134 Konstsamlaren Donne Avenell Jaime Vallvé 32 FA 23/1978
# 135 Stormen Norman Worker Georges Bess 32 FA 24/1978
# 136
Reprint:
Flykten från Bastiljen
-"-
Norman Worker
-"-
Jaime Vallvé
-"-
32
-"-
FA 25/1978
FAK 4/1996
# 137 Nödlandning i Söderhavet Anders Eklund &
Norman Worker
Heiner Bade 30 FA 2/1979
# 138 Den falske prinsen Norman Worker Kari Leppänen 32 FA 3/1979
# 139 Långtradarpiraterna Norman Worker Jaime Vallvé 32 FA 4/1979
# 140 Falskt spel Donne Avenell Özcan Eralp 31 FA 5/1979
# 141 Röda Drakens pirater, del 1:
Prinsessan Sin
Norman Worker Georges Bess 32 FA 6/1979
# 142 Röda Drakens pirater, del 2:
Dödlig passion
Norman Worker Georges Bess 32 FA 7/1979
# 143
Reprint:
Reprint:
Under farornas segel
-"-
-"-
Norman Worker
-"-
-"-
Kari Leppänen
-"-
32
-"-
-"-
FA 11/1979
FA 26/1987
FAK 6/1998
# 144 Röda Drakens pirater, del 3:
Dömd till undergång
Norman Worker Georges Bess 32 FA 12/1979
# 145

Reprint:
Farligt arv

-"-
Jaime Vallvé &
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé

-"-
32

-"-
FA 13/1979

FAK 1/1996
# 146 Det ryska schackpartiet Donne Avenell Jaime Vallvé 40 FA 14/1979
# 147
Reprint:
Llongos amulett
-"-
Donne Avenell
-"-
Heiner Bade
-"-
32
-"-
FA 15/1979
FA 4/1987
# 148 Grand Prix Norman Worker Bertil Wilhelmsson (skiss) &
Özcan Eralp (tusch)
32
-"-
FA 17/1979
# 149 Dödens flöjt Donne Avenell Kari Leppänen 32 FA 19/1979
# 150 Flygpiraterna Norman Worker Jaime Vallvé 32 FA 21/1979
# 151 Pestfara Donne Avenell Heiner Bade 32 FA 22/1979
# 152
Reprint:
Reprint:
Reprint:
Sagan om Devil
-"-
-"-
-"-
Donne Avenell
-"-
-"-
-"-
Georges Bess
-"-
-"-
-"-
32
-"-
-"-
-"-
FA 23/1979
FA 20/1986
FA 26/1991
FA 24/1999
# 153 Ungdomselixiret Norman Worker Özcan Eralp 31 FA 24/1979
# 154 Karneval i Rio Norman Worker Knut Westad 31 FA 26/1979
# 155
Reprint:
Flame
-"-
Norman Worker
-"-
Georges Bess
-"-
44
-"-
FA Specialalbum 1980
FAK 4/1995
# 156
Reprint:
Ambassadören
-"-
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé
-"-
32
-"-
FA 2/1980
FAK 3/1996
# 157 Fånge 21 Donne Avenell Heiner Bade 33 FA 5/1980
# 158
Reprint:
Reprint:
Skatten från Rhodos
-"-
-"-
Norman Worker
-"-
-"-
Kari Leppänen
-"-
-"-
32
-"-
-"-
FA 6/1980
FA 4/1988
FAK 1/1993
# 159

Reprint:
Det farliga porträttet

-"-
Jaime Vallvé &
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé

-"-
32

30
FA 9/1980

FAK 2/1995
# 160 De gåtfulla morden Donne Avenell Özcan Eralp 32 FA 12/1980
# 161
Reprint:
Sir Thomas hämnd
-"-
Ulf Granberg
-"-
Jaime Vallvé
-"-
40
-"-
FA 14/1980
FAK 2/1993
# 162 Sanloi-buktens hemlighet Norman Worker Heiner Bade 32 FA 16/1980
# 163
Reprint:
Den okände befälhavaren, del 1
-"-
Norman Worker
-"-
Georges Bess
-"-
32
-"-
FA 18/1980
FAK 3/1998
# 164
Reprint:
Den okände befälhavaren, del 2
-"-
Norman Worker
-"-
Georges Bess
-"-
33
-"-
FA 19/1980
FAK 3/1998
# 165
Reprint:
Piratarvet
-"-
Donne Avenell
-"-
Kari Leppänen
-"-
32
-"-
FA 22/1980
FA 4/1990
# 166
Reprint:
Orientexpressen, del 1
-"-
Norman Worker
-"-
Jaime Vallvé
-"-
32
-"-
FA 25/1980
FAK 6/1999
# 167
Reprint:
Orientexpressen, del 2
-"-
Norman Worker
-"-
Jaime Vallvé
-"-
32
-"-
FA 26/1980
FAK 6/1999Källor: SPLASCH Magazine 1995 & 1997, samt en mängd Fantomentidningar o.dyl. från min egen samling.

© Andreas Eriksson