Specialarbete utfört av Göran Sjöström våren 1995.
Omarbetat och publicerat på WWW i december 1996 av densamme.
(De flesta uppgifterna är dock framtagna våren 1995 varför författaren reserverar sig för ev förändringar.)
Göran kan nås via e-post, gorans@acc.umu.se

Innehåll


Omarbetat
961229 av Göran Sjöström
gorans@acc.umu.se